درب ضد سرقت چيست و چه ويژگي هايي باید داشته باشد؟

  • شهریور ۱, ۱۳۹۴

درب ضد سرقت چيست 

درب ضد سرقت دربي است که ضمن ممانعت از ورود سارقين، بر اساس استانداردهاي محيطي چون عايق سرما، گرما، باد رطوبت و صدا طراحي و ساخته‌شده است.

درب‌های ضد سرقت تولیدشده باید به‌تناسب محل مورداستفاده با ویژگی‌های متفاوت انتخاب گردند. براي مثال می‌توان از درب‌های ساده فلزي که از دولايه ورق سخت به ضخامت يک میلی‌متر در دو طرف درب و یک‌لایه عايق صدا و دما به‌عنوان لايه مياني ساخته‌شده در کاشانه‌هایی که امکان ايجاد سروصدا توسط سارقين به‌منظور تخريب درب امکان‌پذیر نیست استفاده نمود ليکن در مواردي که سارقين امکان و فرصت ايجاد سروصدا به‌منظور تخريب درب را داشته باشند، همچون اماکني دور از حضور جمع ازجمله ويلاها کارخانه‌ها, انبارها، … می‌بایست از درب‌های ضد سرقت با ویژگی‌های خاص استفاده نمود تا امکان نفوذ سارقين پس از برش و تخريب لایه‌های سطحي درب به داخل ساختمان را غيرممکن سازند. در این‌گونه موارد نه‌تنها ضخامت لایه‌های فولادي در دو طرف درب به دو میلی‌متر و جمعاً چهار میلی‌متر افزايش می‌یابند بلکه لايه مياني نيز از طريق ايجاد شبکه مستحکم فولادي به همراه تزريق مواد ويژه ضد برش, ضد مته، ضد اسيد و ضد تخريب در ميان آن تقويت گرديده و از استانداردهاي ويژه کيفيت این‌گونه درب‌ها برخوردار می‌گردد.

صرف‌نظر از استانداردهاي امنيتي موردنياز در توليد و انتخاب درب‌های ضد سرقت, ديگر ویژگی‌های درب‌های ضد سرقت به‌منظور ارتقا کيفيت لایه‌های بيروني و دروني درب در اماکن خاص ازجمله پوشش‌های ضد رطوبت, ضد اسيد به‌عنوان ویژگی‌های پنهان و غیرقابل رؤیت، به‌منظور استفاده در مکانه‌ای مرطوب و يا صنعتي از نکات ضروري در هنگام انتخاب درب‌های ضد سرقت تلقي می‌گردد.

در پايان لازم به تذکر است که بهترين و مرغوب‌ترین درب‌های ضد سرقت زماني بکار می‌آیند که سارقين از تخريب قفل نصب‌شده بر روی درب ناتوان بمانند, پس هيچ دربي، حتي اگر از فولاد نفوذناپذیر و بر اساس استانداردهاي جهاني نيز ساخته‌شده باشد، بدون نصب قفل ضد سرقت تفاوتي با يک درب چوبي معمولي نخواهد داشت.

 

Leave a Comment